BINE ATI VENIT

Print this pageAdd to Favorite
2011 sau 2012 ?
 
În anul 2001, Carl Johan Calleman şi John Major Jenkins au avut o discuţie despre semnificaţia sfârşitului timpului din calendarul Mayaş, acordând atenţie sporită chestiunii dacă energiile calendarului mayaş se resorb în data de 28 octombrie 2011 sau în data de 21 decembrie 2012, diferenţa de 420 de zile dintre cele două momente de timp fiind esenţială.

Personal privesc cu mult interes toată această popularizare a datei de 21 decmbrie 2012, care a fost îmbraţişată chiar şi de industria oficială a filmului de la Hollywood prin producţia "2012" care a apărut la finele anului 2009. Desigur, această "oficializare" a anului 2012 eu o privesc cu atenţie, şi chiar mă întreb care este adevăratul motiv al acestei "recunoaşteri", ştiut fiind că această adevărată tentaculă "media" a Noii Ordini Mondiale (care este Hollywood) nu face nimic la întâmplare, cu atât mai mult cu cât acest film a avut un buget uriaş.

Ca să avem o bază de discuţie, filmul 2012 accentuează finalul apocaliptic şi distrugerea planetei, precum şi ideea salvării doar a unui mic număr de privilegiaţi care dispun de poziţii sau resurse financiare importante. Această inoculare a ideii de fatidic şi că "nimic nu mai este de făcut", specifică promotorilor Noii Ordini Mondiale, mă face să cred exact contrariul, şi anume, că ACUM este un moment esenţial care trebuie să fie folosit pentru a acţiona (vom vedea cum) pentru a ne asigura că suntem cu adevărat pregatiţi pentru Ascensiune.

Carl Johan Calleman afirmă că adevărata dată de încheiere a calendarului mayaş este 28 octombrie 2011, deci cu 420 de zile mai devreme decât oficial. Să vedem pe ce se bazează el când susţine aceasta...

28 octombrie 2011

În primul rând, nicunul dintre cei care îmbraţişează ideea datei de 28 octombrie 2011 nu priveste la asta ca la un sfârşit apocaliptic predeterminat şi implacabil, şi evident că ei nu privesc la această dată cu frică sau teamă. Acesta este un aspect deosebit de important, după cum vom vedea.

Trebuie să menţionez că s-au format două curente de opinie majore, în jurul acestor două date, aşa cum era de aşteptat. Unul dintre ele (cel asociat datei de 21 decembrie 2012) este fundamentat doar pe credinţă, iar celălalt (asociat datei de 28 octombrie 2011) este bazat pe dovezi şi evidenţe.

Propunerea datei de 21 decembrie 2012 are la bază credinţa (încă nedemonstrată) că precesia echinocţiilor (un ciclu de 26.000 de ani) înseamnă cu adevărat ceva pentru om şi pentru această planetă, deşi niciunul dintre susţinători nu s-a deranjat să aducă dovezi sau probe în acest sens.

În contrast, data de 28 octombrie 2011 a fost determinată ca urmare a unor analize ştiinţifice numeroase pornind de la multe surse mayaşe străvechi care descriu evoluţia cosmică în toate aspectele sale complexe.

Mai mult, deşi întradevăr mayaşii îşi bazau predicţiile şi profeţiile pe momentele de trecere dintre baktun, katun, etc (unităţi de măsură a calendarelor mayaşe), niciun text mayaş străvechi nu menţionează ciclul de 26.000 de ani (precesia echinocţiilor).

Din moment ce susţinătorii datei de 21 decembrie 2012 nu reuşesc să identifice aceste puncte de trecere, de tranziţie în calendarele mayaşe, rezultă că faimoasa concluzie că "sfârşitul timpului va fi pe 21 decembrie 2012" nu este verificabilă prin prisma predicţiilor şi profeţiilor curent recunoscute în domeniu, ceea ce înseamnă că este o premiză (un punct de plecare) greşită din punct de vedere ştiinţific.

De aceea, 21 decembrie 2012 este mai degrabă o credinţă decât o dovadă ştiinţifică. Este ca o nouă religie. Bazată doar pe credinţă, a luat naştere o adevărată cultură care se hrăneşte pe sine însăşi prin fantezii, temeri şi speranţe care sunt proiectate pe acest teren fertil.
Antagonic, data de 28 octombrie 2011 este ceva care poate fi înţeles în mod raţional.

Carl Johan Calleman scria în cartea sa (publicată în anul 2004) "Calendarul mayaş şi transformarea conştiinţei" (The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness): "Indiferent de forma pe care o va lua acest colaps financiar mondial, se pare că cel mai probabil moment în care se va produce va fi la începutul celei de-a cincea Nopţi, adică în noiembrie 2007".

Notă: Calleman arată că piramidele mayaşe au nouă etaje, simbolizând cele 9 lumi subtile, care sunt de fapt 9 nivele de evoluţie a conştiinţei, fiecare având un anumit efect specific asupra omului şi istoriei umanităţii. Aceste perioade sunt fiecare de 20 de ori mai scurtă decât precedenta (acesta fiind adevăratul motiv pentru care astăzi timpul pare că trece mult mai repede - astăzi întrun an au loc evenimente care înainte apăreau o dată în viaţă). Fiecare astfel de perioadă este guvernată la un moment dat de unul dintre cele 13 Paradisuri (7 "zile" şi 6 "nopţi" succesive). Calleman foloseşte termenii "zile" si "nopţi" pentru a descrie perioade de mai multe luni în care anumite energii cosmice subtile se manifestă specific; acestea se pot evidenţia printro analiza minuţioasa în plan economic şi financiar mondial, datorită efectelor pe care le au în aceste direcţii.

Calleman recunoaşte că această predicţie a formulat-o mult mai înainte, în cartea sa "Rezolvând cel mai mare mister al timpului nostru: Calendarul mayaş" (Solving the Greatest Mystery of Our Time: The Mayan Calendar) scrisă în 1999 şi publicata în 2001 (pag. 187).

Calleman nu afirmă că are capacităţi paranormale de predicţie, ci se bazează pe o analiză atentă şi minuţioasă a indicatorilor economici mondiali. Această predictie atestă faptul că data de 28 octombrie 2011 (ca dată de final) rezolvă în mod adevărat şi categoric misterul calendarului mayaş.

În contrast, niciunul din promotorii datei de 21 decembrie 2012 nu a reuşit să ajungă la o predicţie verificabilă ulterior care să permită validarea datei de 21 decembrie 2012 ca dată de final a calendarului mayaş.

Înainte de a merge mai departe în analiza noastră, este foarte important să înţelegem natura timpului şi motivul pentru care calendarul mayaş este cu totul special (faţă de alte calendare străvechi). Cu alte cuvinte, să vedem mai întâi de ce trebuie să "ne batem capul" cu acest calendar mayaş...

De ce calendarul mayaş are o dată de final?

Pentru că el exprimă un cu totul alt fel de timp decât toate celelalte calendare cunoscute. Majoritatea calendarelor, cum sunt cel Gregorian, Musulman, Budhist sau Evreiesc, se bazează pe cicluri astronomice şi reflectă un timp de natură continuă. Ele descriu un timp măsurabil prin mijloace mecanice, aspect pe care vechii greci il numeau Cronos, acesta fiind singurul timp pe care civilizaţia actuală îl recunoaşte.

Din moment ce toate aceste cicluri astronomice, fie ele ale Lunii, ale Soarelui sau precesia echinocţiilor, vor dăinui în continuare miliarde de ani fără schimbare, nu există niciun motiv pentru care calendarele bazate pe aceste cicluri să se încheie vreodată. Din moment ce calendarul mayaş are o dată de încheiere, este clar că el se bazează pe un alt fel de timp, diferit de cel măsurabil mecanic, iar data sa de final trebuie să fie înţeleasă în lumina unui alt fel de timp, acela bazat pe conştiinţă, pe care grecii străvechi îl numeau Kairos.

Străvechile surse mayaşe, de exemplu templul de la Palenque, afirmă în mod explicit că marele calendar mayaş se bazează pe Copacul Lumii, sau ceea ce în alte culturi este cunoscut ca Copacul Vieţii.

Timpul calendarului mayaş este cuantificat, fiind descrise anumite stări cuantice ale Copacului Cosmic al Vieţii. De aceea trebuie să privim în lumina acestor transformări temporale cuantificate pentru a înţelege corect adevăratele momente definitorii ale vieţii, dar şi ale civilizaţiilor umane.

Copacul Cosmic al Vieţii din centrul Universului nostru (ca sursă a schimbărilor cuantice) a fost descoprit de către ştiinţa modernă abia în anul 2003. Iar faptul că este real, şi nu un simplu mit sau simbol, ne cheamă la o revoluţie spirituală, la o re-gândire a întregii noastre existenţe. Afectează nu numai aspectele ştiinţei, ci şi modul în care evaluăm profeţiile religioase, care adesea fac referire la Copacul Vieţii.

Înţelegerea faptului că timpul mayaş este cuantificat ne oferă o explicaţie de bun simţ şi un mod corect de a privi spre sfârşitul unei astfel de cuante din calendar, şi anume la sfârşitul timpului actualei ere. Anume, acest sfarsit nu este un moment de sfârşit al lumii, ci doar al acestei (actualei) cuante de timp.
Sfârşitul timpului arată doar punctul de maximă evoluţie cuantică a Copacului Vieţii, şi anume momentul în care acesta atinge starea sa cuantică cea mai înaltă. Această stare este baza pe care se clădeşte mileniul de pace despre care se vorbeste în Cartea Revelaţiilor, sau - pentru a folosi un corespondent hindus - înseamnă eliberarea de ciclurile karmice.

Aproape toate conflictele şi războaiele din istoria umanităţii îşi au originea în aceste schimbări cuantice de energie cosmică şi numai când acestea ajung la un final putem spera la naşterea unei lumi pline de armonie. De aceea, sfârşitul calendarului mayaş nu înseamnă deloc sfârşitul vieţii pe Pământ sau vreo apocalipsă predeterminată prin care lumea ajunge la final.

Această dată de sfârşit a calendarului mayaş are semnificaţia că toate aceste schimbări bruşte între energiile cosmice ajung la un final, şi de aceea mulţi intuiesc că ceea ce va veni (anul 2012) va fi foarte special. Procesele cosmice care au determinat evoluţia până acum nu vor mai fi operaţionale şi, după un timp necesar pentru ca toate acestea să se "aşeze", umanitatea va fi lăsată să-şi creeze propria evoluţie în mod conştient
Aşadar data de sfârşit a calendarului mayaş reprezintă sfâriştul acestor transformări care au operat pînă în acel moment pentru evoluţia umanităţii prin alternarea + / - a stărilor cuantice cosmice ale Copacului Vieţii, unul dintre aceste momente fiind amintit mai sus prin declinul financiar mondial la inceputul celei de-a cincea "nopţi".

Evident că o astfel de viziune a Paradisului terestru nu are susţinători printre cei care promovează viziunea mecanică asupra calendarului mayaş conform căreia după un ciclu care se termină urmează un altul.

Înţelegerea eliberării umanităţii şi revenirea Paradisului pe Pământ facilitează foarte mult înţelegerea timpului cuantificat. Aceasta arată că deşi explicaţia bazată pe dovezi a înţelesului calendarului mayaş nu este greu de acceptat, totuşi nici nu este "floare la ureche". Este ceva nou, altfel, care nu face parte din paradigma actuală.

Calendarul mayaş este fundamental diferit de toate celelalte, iar a înţelege aceste diferenţe este foarte important.

Din această perspectivă, pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul acestor schimbări ciclice are au avut loc pînă acum de-a lungul timpului, devine logic că toată degringolada, căderea economico-financiară la care suntem martori nu este numai o simplă "criză" ca toate celelalte de pînă acum, nici nu este o familiară recesiune sau depresie economică, aşa cum am trăit în ultimile "nopţi" de până acum.

Acest declin economic este de fapt începutul sfârşitului ciclurilor economice.

În studiul calendarului mayaş, astfel de perioade de recesiune economică sunt numite "nopţi". Putem de aceea să facem anumite predicţii despre viitorul apropiat în această privinţă. Aşa cum am spus, primul impuls care a determinat prăbusirea creşterii economice a fost la începutul celei de-a cincea nopţi şi a dus la o rapidă scădere a dezvoltării, o prăbuşire a burselor.

Actualmente am trecut de cea de-a şasea zi, conform figurii de mai jos, în timpul căreia am avut o încetinire a prăbuşirii, şi chiar o uşoară creştere.

După momentul 8 noiembrie 2009, care marchează începutul celei de-a şasea nopţi, ne putem aştepta ca prăbuşirea economică să se intensifice ducând dramatic la colapsul dolarului american şi, odată cu el, la dispariţia sistemului monetar mondial. Indiferent de evenimentul care va determina o astfel de schimbare (fie el potitic sau de altă natură), este important să înţelegem că el va fi favorizat şi chiar susţinut de energia acestei a şasea nopţi.
Din acest motiv este foarte important ca acum să facem tot ce ne stă în putinţă ca să renaştem spiritual, să creştem în conştiinţă că să fim pregătiţi pentru efectele colapsului definitiv al actualului sistem financiar.

Din cauza caracterului dramatic al acestor timpuri de final, mulţi dintre dvs. îşi vor pierde credinţa în această Creaţie, sau vor ajunge la concluzia greşită că suntem astfel pedepsiţi. Eu am o altă viziune: ca orice boală care riscă să sugrume sistemul viu, acest sistem financiar actual care vrea să devină global şi tiranic, va fi stopat din creşterea sa care nu este armonioasă (precum un cancer) de către energiile înalte ale Copacului Vieţii, după care va urma procedura de vindecare. Dar, mai întâi, e necesară stoparea răului.

Cum e mai bine?

Cei care cred în 21 decembrie 2012 au o atitudine de genul "aşteptăm momentul minunat care va aduce Paradisul pe Pământ", deci o atitudine pasivă şi retrasă. Realizând că 28 octombrie 2011 este finalul schimbărilor, oamenii înţeleg de fapt că aceste momente din prezent sunt de o mare importanţă, ele fiind uriaşe ocazii pentru a obţine necesarele schimbări de conştiinţă care îi vor face să fie pregătiţi pentru ce va urma. Aceste conjuncturi energetice cosmice nu se vor mai repeta după aceea. Practic, trebuie să folosim această ocazie, alta nu va mai fi.

În timp ce promotorii datei de 21 decembrie 2012 vor să se facă cât mai vizibili şi să profite de pe urma acestei vizibilităţi, este important să se gândească şi la responsabilitatea acţiunii lor în ceea ce-i priveşte şi pe cei care îi ascultă şi le acceptă afirmaţiile.

De aceea, faptul că media sistemului (Hollywood) a hotărât să bombardeze conştiinţele oamenilor cu un 2012 plin de catastrofe şi apocalipsă implacabilă, nu este o coincidenţă, ci face parte dintrun plan bine stabilit de a inocula în mintea oamenilor scenariul catastrofei şi al unui sfârşit.

Mass-media va folosi astfel data de 21 decembrie 2012 pentru a manipula oamenii şi a-i forţa să hrănească mental un scenariu negativ în tot acest timp care este esenţial pentru evoluţia personală, aşa cum am arătat mai sus.

Pe măsură ce sistemul monetar mondial se prăbuşeşte, pot urma două direcţii. Colapsul sistemului monetar internaţional, mai ales dacă va fi legat de un moratoriu în privinţa tuturor datoriilor, are potenţialul de a pregăti drumul către o lume cu adevărat egalitară, bazată pe cooperare benevolă şi conştientă, lipsită de lăcomie.

Aceasta exclude bineînţeles existenţa vreunui sistem bancar şi financiar organizat doar în interesul unei minorităţi şi condus de exacerbarea unor valori abstracte, în detrimentul valorilor profund umane. Ar fi naiv să credem că naşterea unei astfel de Lumi Noi (conformă cu planul cosmic) se va realiza fără împotrivire şi rezistenţă. Unii nu vor accepta să renunţe la puterea şi dominarea altora. Pentru mai mulţi, prăbuşirea sistemului mondial de dominare financiară va fi cu adevărat şocantă pentru că le va spulbera sentimentul de siguranţă, de stabilitate, întro lume în care s-au obişnuit.

Bancherii, guvernele, mass-media şi sistemele de conducere mondiale vor căuta să pună bazele unei noi monede globale unice (aşa cum sunt obişnuiţi să o facă), şi să menţină controlul asupra planetei, treabă pentru care ei sunt foarte bine pregătiţi.

Cu toate acestea, eu sunt convins că schimbările cosmice pe care suntem invitaţi să le conştientizăm şi să le acceptăm vor aduce o nouă unitate în conştiinţă, formatoarea unei stări de bucurie de a fi şi a unei compasiuni şi acceptări a tuturor aspectelor vieţii aşa cum sunt ele.

De aceea, ceea ce va urma în viitorul apropiat nu va putea fi numit "mai bine" conform definiţiei vechii economii (care actualmente îşi trăieşte ultimele luni), dar viaţa în general va fi mult mai interesantă şi mai plină de experienţe şi învăţăminte datorită noului nivel de conştientizare în care lucrurile şi fenomenele sunt percepute în alt fel, superior.

De aceea, în lunile şi anii care urmează, vom avea parte de un adevărat amestec de dezvoltări conflictuale fără seamăn.

Aspectul cel mai important din acest punct de vedere este realizarea faptului că la data de 28 octombrie 2011 calendarul mayaş se încheie, ceea ce ar trebui să clarifice pentru mulţi oameni etapele în care suntem acum şi prin care vom trece până la acea dată.

Viziunea care se conturează pentru viitorul care începe ACUM nu este nici de genul "sfârşitul lumii", dar nici "vom pluti cu toţii de fericire", relativ la o anumită dată predeterminată şi fixă din viitor.

Vom trăi un scenariu complex. Noua lume nu este pentru oricine, în sensul că sunt necesare calităţi spirituale şi multă răbdare şi perseverenţă în obţinerea lor. Nu vreau să adaug niciun fel de aspecte şi interpretări religioase, dar este clar că cei care aspiră să trăiască în această lume nouă trebuie să caute sincer şi perseverent adevărul şi să evite explicaţiile simpliste sau doctrinare.
De ce este important ca oamenii să ştie de adevăratele etape ale procesului prin care trecem? Pentru că la data de 21 decembrie 2012 orice transformare, orice schimbare va fi deja în deplină desfăşurare, şi dacă aţi pierdut startul, nu veţi mai putea să vă transformaţi decât cu eforturi pe măsura mizei. De aceea este foarte important să realizaţi că ACUM este o perioadă extraordinar de propice pentru a opera transformările interioare şi de conştiinţă care vă vor permite să supravieţuiţi în noua lume.

Dacă veţi continua să aşteptaţi pasiv venirea datei de 21 decembrie 2012, la acel moment veţi constata surprinşi şi dezamagiţi că aţi "pierdut trenul" şi că timpul a trecut degeaba pentru dvs., ratând ocaziile numeroase de transformare prin folosirea conjuncturilor şi energiilor unice care acţionează până la data de 28 octombrie 2011.

Desigur că imediat dupa această dată nu va fi o oprire bruscă, acţiunile vor continua să "lucreze" pentru evoluţie, dar va fi foarte greu să se înceapă atunci o evoluţie amânată prea mult.

Dacă nu luaţi în considerare toate aceste aspecte expuse aici, aşteptând pasivi venirea datei de 21 decembrie 2012, atunci riscaţi foarte serios propria evoluţie, cu consecinţe grave asupra capacităţii dvs. de a va integra în noua lume.

Această diferenţă de 420 de zile între cele două date, este aşadar esenţială. Folosiţi acum toate ocaziile unice care vă sunt la îndemână, căci ele nu se vor repeta.(sursa:http://roaim.co.nr)
 
 
 
 Google news
 
 

New Zealand Herald

Halo Reach video game review
Telegraph.co.uk
Halo Reach is Bungie's last entry in the groundbreaking shooter series, and the developer is going out with a bang writes Tom Hoggins. By Tom Hoggins It was always going to be special. This is Bungie's last hurrah in the universe it created; ...
Halo ReachComputerandvideogames.com
Halo: ReachGamePro.com
Review: Halo: ReachDestructoid
USA Today -Game Daily -GotGame News
all 402 news articles »


PMP Today (blog)

Rumor: Apple to Release Facetime-Compatible iPad by End of Year?
PC Magazine
Consumers might not have to wait for Apple's typical yearly refresh cycle in order to see new features built into the company's iPad tablet. According to sources briefing Apple Insider, Apple is already hard at work on a new iteration of the iPad that, ...
New iPad with FaceTime coming soonAfterdawn.com
iPad Due for Front-Facing Camera?PC World
Apple to move aggressively on FaceTime, camera-equipped iPadsApple Insider
Telegraph.co.uk -The Mac Observer -I4U
all 45 news articles »


New Zealand Herald

New 'Here You Have' Virus Uses Old School Tactics
Wall Street Journal
SAN FRANCISCO (Dow Jones) The creators of the "Here you have" virus have shown that many computer users continue to fall for the most basic of Internet ruses. On Thursday, the "Here you have" virus, which targets computers running ...
Web users hit by sex movie wormTelegraph.co.uk
Beware of Link: E-Mail Virus Plays Havoc With InternetFOXNews
'Here You Have' Virus E-Mail Spreads OnlineABC News
LANewsMonitor.com -Tom's Guide -Findtut
all 291 news articles »


MiamiHerald.com

Adobe, Google on Apple's App Store Changes: 'great News'
PC World
The clarified App Store guidelines and rejection review board that Apple announced on Thursday are mostly being hailed as, in the words of Martha Stewart, "a good thing." Rivals Adobe and Google, both of whom were ...
Apple: Please, We Have Enough iPhone Fart Apps!Tom's Guide
Apple Gives App Developers Its Review GuidelinesNew York Times
Apple Answers Questions About App Rejections, Raises OthersReuters
Computerandvideogames.com -San Francisco Chronicle -Charleston Post Courier
all 1,283 news articles »


Moneycontrol.com

Android Overtaking iPhone and BlackBerry With Plenty of Room To Grow
PC World
While the report that Google's smartphone OS will claim 17.7 percent of worldwide sales by the end of 2010--an astounding leap from the 3.9 percent it had at the same time last year--has grabbed headlines, Android's speedy ...
Google's Android leapfrogging over iPhone, BlackBerry, WindowsSan Jose Mercury News
Gartner: Android, Symbian Will Win Mobile OS WarsPC Magazine
Android operating system is expected to surge past rivalsLos Angeles Times
Computerworld -Apple Insider -msnbc.com
all 226 news articles »


CNET

Google: Don't Get Excited About Android Tablets ? Yet
PC World
Google needs to rework Android's interface so it takes advantage of the extra screen real estate on a tablet, just as Apple did with the iPad. Can Google's Android power tablet computers that make sense as serious iPad rivals? Sure-but it'll take more ...
Samsung Galaxy Tab: September 16I4U
Report: Samsung plans Galaxy Tab US event ThursdayCNET
AT&T, Sprint, Verizon Said to Plan Samsung Tablet to Rival IPadBloomberg
ZoKnowsGaming -eWeek -The Morning News
all 135 news articles »


TG Daily

The Game Industry Response in Schwarzenegger v. EMA
Gamasutra (blog)
Having taken the time to read through the Respondent's brief in the Schwarzenegger v. EMA case, I figured a post was in order in case there were some folks out there curious about WTF is going on. ...
Video game industry gears up for battle against California lawLos Angeles Times
California seeks gaming age limitsVancouver Sun
Entertainment Software Association files brief in Supreme Court caseJoystiq (blog)
NetworkWorld.com -PR Newswire (press release) -WorthPlaying.com
all 35 news articles »


Globe and Mail

SEO Not Affected by Partial 'Google Instant' Keywords
PC Magazine
Google said Friday that Internet marketers shouldn't change their SEO strategies to account for partially-typed keywords using Google's new Google Instant feature. Google Instant returns search entries for each and every letter typed, ...
Google Instant sinks raft of search controlsRegister
Google Instant: Criticisms and ControversiesPC World
Google Instant Search for MarketingVirginia Gazette
San Francisco Chronicle -Mashable (blog) -Washington Post
all 1,776 news articles »


The Guardian

'The Social Network' could be the movie to watch
Washington Post
Can there be anything more potentially obnoxious and inert than a movie about an Internet start-up? Maybe, but "The Social Network," about Facebook founder Mark Zuckerberg, offers reason for optimism. For one thing, it's written by Aaron Sorkin ("The ...
Facebook's intriguing world revealedThe Guardian
Zuckerberg: Evil Genius Or Brilliant Classmate?The Business Insider
For Mark Zuckerberg Wannabes, Sometimes It's Easy to Lose FaceWall Street Journal
VatorNews -The Week Magazine -GigaOm (blog)
all 25 news articles »


Washington Post

Netizens now Facebook more than they Google
Register
US netizens are now spending more time on Facebook than on all of Google's sites combined, according to the latest data from online research outfit comScore. As the AP reports, comScore says that US net users spent 41.1 million minutes on Facebook, ...
Facebook Time Logged Underscores Need for Google Social NetworkeWeek
Yahoo Revamps Mail ServiceWall Street Journal
People hanging out more on Facebook than GoogleCNET
PC World -Computerworld -PC Magazine
all 500 news articles »
Google News